SV Diana Den Haag

menu
KNSA gecertificeerd
menu
KNSA gecertificeerd
Ga naar de inhoud
Welkom

Hallo, leuk dat je de website van Schietsportvereniging Diana bezoekt! Onze vereniging bestaat sinds 1963 en is ooit opgericht om de schietsport met luchtwapens te beoefenen.
In de loop van de tijd ging de voorkeur van onze leden steeds meer uit naar het beoefenen van de schietsport met vuurwapens. Hoewel de vereniging en het overgrote deel van onze leden vrijwel geheel over zijn gegaan op deze tak van de schietsport kan het schieten met luchtwapens ook nog steeds bij ons beoefend worden.

Veiligheid tijdens het schieten en een leuk en gezellig contact tussen onze leden zijn voor ons vanzelfsprekend. Veel van onze leden zien de vereniging als een trefpunt. Aan onze gezellige bar delen onze leden voor en na het schieten kennis en informatie over (de vaak militaire historie van) wapens, de juiste schiettechniek, het gebruik van bepaalde soorten munitie: kortom eigenlijk alles wat met schieten en de schietsport te maken heeft en wat het schieten leuk maakt. Het delen van kennis en informatie over het schieten en de schietsport zorgt, zelfs bij onze ervaren schutters, voor een verdieping van de schietsport en maakt het schieten vele malen leuker!

De vereniging beschikt over een uitgebreid assortiment verenigingswapens waar zowel nieuwe- als huidige leden mee kunnen schieten. Voor het schieten van zowel lucht-, klein kaliber- als grootkaliber - pistool/revolver en geweer wordt gebruikt gemaakt van overdekte 50 meter schietbanen.

Je vindt onze verenging aan de Dr. Mansveltkade 3 in Wassenaar (direct naast sporthal De Schulpwei) waar voldoende gratis parkeergelegenheid is. Iedere vrijdagavond van 19.30 tot 23.00 uur kunnen onze leden op deze locatie de schietsport beoefenen en wordt aan nieuwe, aspirant-leden instructie gegeven in het veilig leren schieten met een klein kaliberpistool of -revolver en aandacht besteed aan de techniek van het schieten.

Voor het beoefenen van de discipline Groot Kaliber Geweer (GKG) op 100 meter banen, is op zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur ruimte beschikbaar bij Schietsportvereniging OKK te Wateringen.

Op deze website vind je informatie over de schietsport en hoe wij onderdelen van deze boeiende sport faciliteren. Daarnaast tref je informatie aan over hoe je lid kunt worden van onze schietvereniging. Heb je vragen, of wil je over een bepaald onderwerp meer informatie, neem dan contact met ons op.
Neem contact met ons op
Organisatie

Schietsportvereniging Diana heeft, zoals iedere zichzelf respecterende organisatie, uiteraard een bestuur. Daarnaast zijn diverse leden actief in verschillende commissies, die er samen met het bestuur voor zorgen dat de schietsport in al zijn facetten op veilige en prettige wijze beoefend wordt. Onze organisatie structuur ziet als volgt uit:
Verenigingsdoelstelling en gedragsregels
Het bestuur van schietvereniging Diana laat zich bij haar activiteiten leiden door de verenigingsdoelstelling. Deze luidt:

De vereniging heeft ten doel, haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen, met inachtneming van de geldende voorschriften. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn.
 
Daarnaast volgt het bestuur de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).  Dit betekent onder meer dat onze leden een aantal malen per jaar in competitieverband wedstrijden moeten schieten en dat de resultaten van deze zogeheten ‘interne competitie’ genoteerd moeten worden. Zodat aantoonbaar is, dat ieder lid van de vereniging een vastgesteld aantal schietbeurten per jaar doet.

Omdat wij graag zien dat onze leden zich prettig en thuis voelen staat veiligheid hoog in ons vaandel. We houden ons strikt aan alle wettelijke bepalingen en aan de reglementen van zowel de wetgever (de Wapenwet), de KNSA, de verhuurders van onze schietbanen en onze eigen statuten en huishoudelijk reglement.

Het beoefenen van de schietsport kan niet zonder gedragsregels. Daarom kennen wij een aantal reglementen en voorschriften die ervoor zorgen dat:

  • de veiligheid van de schutters zoveel mogelijk wordt gewaarborgd (Veiligheidsreglement Stichting Schietsport Wassenaar, Veiligheidinstructie schietsportvereniging Diana en de BC/VVF instructie);
  • de schietsportdisciplines die beoefend worden volgens de strekking van KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement worden uitgevoerd;
  • het bezit van en de omgang met vuurwapens volgens bepalingen uit de wet wapens en munitie verloopt.

Op de ledenpagina van deze website staan deze stukken ter inzage of wordt daarnaar verwezen. Wij verwachten van onze leden dat zij hiervan kennis nemen en zich er aan houden.
De verenigingswapens
Leden die in het bezit zijn van een eigen wapen kunnen op iedere vrijdagavond op een van de negen schietbanen het schieten beoefenen. Leden die (nog) geen eigen wapen hebben, kunnen kosteloos gebruik maken van diverse onderstaande verenigingswapens.
  • Klein Kaliber pistool
  • Klein Kaliber geweer
  • Groot Kaliber pistool
  • Groot Kaliber geweer
Schietvereniging sv Diana, Dr. Mansveltkade 3, 2242 TZ Wassenaar
Terug naar de inhoud