C4 en C5 FORMULIEREN - SV Diana Den Haag

Ga naar de inhoud

C4 en C5 FORMULIEREN

WETGEVING
Voor het verkrijgen van het (1e) verlof is evenals voor het bijschrijven van een wapen, een inlichtingen formulier nodig. Indien het een eerste aanvraag betreft dient er door de aanvrager een C4 formulier ingevuld te worden. De essentie van het formulier is,
dat de aanvrager ( en met hem 2 medeondertekenaars) verklaart dat er geen redenen zijn om deze eerste aanvraag te weigeren. Indien het een bijschrijving betreft op een bestaand verlof, dient de verlofhouder een C5 formulier in te vullen.
Klik hier om een C4 formulier te downloaden en hier voor een C5.
Terug naar de inhoud